Otázky využití eGovernmentu v ČR

Autor: 
Jan Fortinová

Problematika nízkého využití služeb eGovernmentu v ČR je stále velmi aktuální, a to i při postupném zvyšování rozsahu těchto služeb, které se občanům nabízejí. Česká republika je v tomto směru stále hluboko v druhé polovině zemí EU a je tedy účelné se zabývat příčinami tohoto stavu. Podklady pro takovou analýzu mohou být nejrůznější publikované zdroje, ale zejména statistiky a průzkumy. Autorka provedla takový vstupní průzkum mezi studenty VŠE v první polovině roku 2018, jehož výsledky byly publikovány v minulém čísle. Tento článek na předchozí navazuje s tím, že obsahuje výsledky dalšího průzkumu, který rozšířil spektrum sledovaných otázek a současně i počet respondentů.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: