Otevřená a propojitelná data veřejné správy / aktivity, postupy, návod

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
06.06.2014

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek semináře v 9:00 h, ukončení semináře 14:40 h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze a s podporou 
partnerů semináře AQUASOFT spol. s r.o. a KOMIX s.r.o.

 

 

Poskytovat data veřejné správy v otevřené a strojově čitelné podobě? V loňském roce byla Směrnicí 2013/37/EU novelizována Směrnice 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru (PSI Směrnice). Tuto směrnici musí Česká republika jako členský stát EU implementovat do 18. července 2015.

Orgány veřejné správy (orgány VS) zpracovávají a publikují značné množství dat, která mohou být potenciálně využita pro tvorbu nových produktů a služeb dalších subjektů. Potenciál myšlenky publikace těchto dat ve formátu otevřených propojitelných dat a nově vznikající nástroje pro jejich zpracování se posouvají i do oblastí zájmu komerčního sektoru, který v této prudce se rozvíjející oblasti oprávněně očekává nové podnikatelské příležitosti.

Cíle semináře:

  • Vymezit pojem otevřená data veřejné správy (Open Government Data - OGD)
  • Poskytnout přehled současných aktivit v oblasti otevřených dat v České republice a ve světě
  • Prezentovat postupy, návody a doporučení pro analýzu, návrh, transformaci a publikaci dat v otevřené a propojitelné podobě

PROGRAM

9:55 – 10:20 Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky
 T. Kroupa (Ministerstvo vnitra ČR)
10:20 – 10:45 Otevřená data veřejné správy z pohledu Slovenské republiky
 J. Gondoľ (Ministerstvo vnútra SR)
10:45 – 11:05 Přestávka
11:05 – 11:30 Efekty z využití otevřených dat v zahraničí a vyhlášení soutěže 
o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty
M.Kubáň (Fond Otakara Motejla)
11:30 – 13:00 Tutoriál “Otevírání a propojování dat” -  I. část 
propojitelná data
analýza, popis dat, 
ontologie, příprava a převod dat do RDF
M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE), J. Klímek (MFF UK)
13:00 – 13:30 Přestávka
13:30 – 14:45 Tutoriál “Otevírání a propojování dat” - II. část
publikace a katalogizace
služby a aplikace
M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE), J. Klímek (MFF UK)
14:45 – 15:10 Cesta k otevřeným geografickým datům hl. m. Prahy
 J. Čtyroký  (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
15:10– 15:30 Zkušenosti s otevíráním dat a využitím nástroje Open Data Node
 M. Tajtl  (Česká obchodní inspekce)
15:30 – 15: 50 Otevřením začínáme! 
 P. Šprungl  (Aquasoft)
9:55 – 10:20 Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky
 T. Kroupa (Ministerstvo vnitra ČR)
10:20 – 10:45 Otevřená data veřejné správy z pohledu Slovenské republiky
 J. Gondoľ (Ministerstvo vnútra SR)
10:45 – 11:05 Přestávka
11:05 – 11:30 Efekty z využití otevřených dat v zahraničí a vyhlášení soutěže 
o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty
M.Kubáň (Fond Otakara Motejla)
11:30 – 13:00 Tutoriál “Otevírání a propojování dat” -  I. část 
propojitelná data
analýza, popis dat, 
ontologie, příprava a převod dat do RDF
M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE), J. Klímek (MFF UK)
13:00 – 13:30 Přestávka
13:30 – 14:45 Tutoriál “Otevírání a propojování dat” - II. část
publikace a katalogizace
služby a aplikace
M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE), J. Klímek (MFF UK)
14:45 – 15:10 Cesta k otevřeným geografickým datům hl. m. Prahy
 J. Čtyroký  (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
15:10– 15:30 Zkušenosti s otevíráním dat a využitím nástroje Open Data Node
 M. Tajtl  (Česká obchodní inspekce)
15:30 – 15: 50 Otevřením začínáme! 
 P. Šprungl  (Aquasoft)

 9:00 -  9:05    Úvodní slovo – Z. Molnár (KIT VŠE v Praze a vz. prezidenta ČSSI)

 9:05 –  9:30    Otevřená data, pojmy, témata, přehled aktuálních aktivit, prezentace ke stažení
                      D.Chlapek (Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze)

 9:55 – 10:20   Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky, prezentace ke stažení
                           T. Kroupa (Ministerstvo vnitra ČR)

10:20 – 10:45  Otevřená data veřejné správy z pohledu Slovenské republiky, prezentace ke stažení
                           J. Gondoľ (Ministerstvo vnútra SR)

10:45 – 11:05   Přestávka

11:05 – 11:30  Efekty z využití otevřených dat v zahraničí a vyhlášení soutěže, prezentace ke stažení
                           o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty
                           M.Kubáň (Fond Otakara Motejla)

11:30 – 13:00  Tutoriál “Otevírání a propojování dat” - I. část, prezentace ke stažení
                       -propojitelná data
                       -analýza, popis dat,
                       -ontologie, příprava a převod dat do RDF
                           M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE)

13:00 – 13:30   Přestávka

13:30 – 14:45  Tutoriál “Otevírání a propojování dat” - II. část, prezentace ke stažení
                       -publikace a katalogizace
                       -služby a aplikace
                           M. Nečaský (MFF UK), J. Kučera (FIS VŠE), J. Klímek (MFF UK)

14:45 – 15:10  Cesta k otevřeným geografickým datům hl. m. Prahy, prezentace ke stažení
                           J. Čtyroký (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

15:10 – 15:30  Zkušenosti s otevíráním dat a využitím nástroje Open Data Node, prezentace ke stažení
                           M. Tajtl (Česká obchodní inspekce)

15:30 – 15:50  Otevřením začínáme! , prezentace ke stažení
                           P. Šprungl (Aquasoft) 

Odborný garant semináře: Ing. Dušan Chlapek, PhD. – katedra informačních technologií VŠE v Praze


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 4.6.2014 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_seminar_otevrena_data_2014.pdf526.07 KB