Outsourcing IT v prostředí českých středních a základních škol

Autor: 
Lukáš Daněk

Práce přináší čtenáři náhled na aktuální stav financování rozvoje a správy ICT na základních a středních školách, poukazuje na problémy, které školy v souvislosti s ICT řeší a navrhuje jejich řešení změnou sourcingu ICT. Pro účely práce byl proveden kvalitativní průzkum formou interview na pěti školách, kde byl zkoumán aktuální stav a následně vhodnost navrhovaného řešení. Práce navrhuje využívání outsourcingu a sdílených ICT služeb na zajištění ICT na základních a středních školách, popisuje koncept SLA pro takovéto služby a zároveň poukazuje na finanční zdroje v prostředcích škol, které je možné na outsourcing a sdílené ICT služby využít.

Práce zároveň navazuje na strategii vlády ČR o řízení ICT v oblasti Goverment Cloudu a sdílení ICT služeb napříč státní správou.
 

Text ke stažení: