Plánování a evidence skutečné spotřeby – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro plánování a evidenci skutečné spotřeby – generický konceptuální model, zahrnující všechny případy dané problematiky. Předloženy jsou dvě varianty – odlišující vstupy do produkce a samotné produkty, a varianta toto nerozlišující.

Text ke stažení: