Podniková informatika, 2. přepracované vydání

Autor: 
Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá

Publikace podává komplexní přehled o informačních a komunikačních technologiích a jejich aplikacích v podnikových informačních systémech. Upozorňuje na podstatné charakteristiky aplikací kancelářského charakteru (např. textových nebo grafických editorů, kalkulátorů ap.) aplikací infrastrukturních pro řízení podnikového obsahu, aplikací celopodnikových (ERP), elektronického podnikání, nebo analytických aplikací (business intelligence). Speciální oddíly publikace jsou věnovány metodám při implementacích uvedených typů aplikací a základním principů řízení podnikové informatiky.

 

Bibliografické informace

 

Vydání: 
2. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2009
Počet stran: 
495
ISBN: 
978-80-247-2615-1