Podniková informatika, Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi

Autor: 
Libor Gála, Jan Pour, Prokop Toman

Obálka knihy - Podniková informatikaKaždý uživatel informatiky – ať už manažer, obchodník či účetní – by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení. Kniha je ojedinělým komplexním přehledem těchto technologií a aplikací, srozumitelně a čtivě ukazuje, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá, nabízí velké množství příkladů. Dozvíte se vše potřebné k tomu, abyste díky využití informatiky mohli lépe dělat svůj byznys – lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje – a aby se tak informatika stala vaší konkurenční výhodou. Publikace je určena zejména manažerům a specialistům firem i nekomerčních institucí, kteří pracují s informatikou, vysokoškolským studentům a také programátorům, analytikům a dalším IT specialistům.

 

Další informace na http://www.grada.cz/katalog/kniha/podnikova-informatika/

 

O autorech

Ing. Libor Gála

Autor vystudoval obor „Automatizované systémy řízení“ na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od ukončení studia v roce 1988 působí jako odborný asistent. Ve své pedagogické i další práci se zaměřuje především na oblast integrace podnikových aplikací a otázky spojené s aplikací internetu do podnikové praxe. Zde se zabývá na jedné straně problematikou návrhu a implementace použitelných a přístupných webových aplikací a hypertextových systémů a na druhé straně přístupy, které do vývoje a provozu aplikací přináší servisně orientovaná architektura. Na praktických projektech spolupracuje se společností ITG, s.r.o.

Doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Vystudoval fakultu národohospodářskou na VŠE v Praze. Je docentem katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Současně pracuje jako analytik ve společnosti ITG Praha. Profesně se orientuje na otázky řízení podnikové informatiky, koncepcí a aplikačních architektur informačních systémů podniků a úlohy business intelligence. Je autorem nebo spoluautorem 3 knižních publikací, 26 vysokoškol-ských skript, 45 článků v časopisech a příspěvků na konferencích. Podílel se na řešení několika desítek pro-jektů pro nejrůznější podniky a organizace v energetice, průmyslu, obchodě i ve státní spávě. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace.

Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
Absolvoval ČVUT Praha – Fakulta elektrotechniky (1964) a UK Praha (1966). Původně pracoval ve vývoji, výrobě a provozu počítačů (zavádění projektu Tesla 200). Od roku 1972 vysokoškolský učitel na VŠE v Praze, vedoucí katedry informatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1995-2000), hostující profesor na USTO Oran, IAE Paris 1-Sorbonne. Spolupracoval na projektech EU Phare: Public Administration Information and Communication Services and Systems, Trade Union Information System, Training Programme for the Implementation of Structural and Cohesion Funds. Oblasti odborného zájmu: teorie a praxe informace (interpretce, dezinformace, grafické formy komunikace), projektování informačních systémů pro SME, kognitivní procesy v práci manažerů. Odborné překlady z francouzštiny.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2005
Počet stran: 
484
ISBN: 
80-247-1278-4