Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti

Autor: 
Josef Basl, Roman Blažíček

Druhé, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

 

Autoři přibližují rysy a trendy informační společnosti a významným, zcela netradičním způsobem aplikují principy a nástroje TOC (Theory of Constraint) do oblasti podnikových informačních systémů s ohledem na efektivnost jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. V publikaci jsou využity praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy, zejména z oblasti mapování trhu ERP v České republice. Kniha je velmi specifická svojí vazbou na informační společnost s ohledem na využití dat o nasazovaní ICT v podnicích, který je postupně od roku 2003 získáván Českým statistickým úřadem a zejména pak Eurostatem.

Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějších a zejména aktualizovaných informací.

 

Další informace najdete na http://www.grada.cz/katalog/kniha/podnikove-informacni-systemy/

 

O autorech

Prof. Ing. Josef Basl, CSc. (* 1961)
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Automatizované systémy řízení výrobních procesů. Absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. V současné době pracuje na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), systémů pokročilého plánování a informační podporu dodavatelských řetězců, dále pak na optimalizaci podnikových procesů a aplikaci principů teorie omezení (TOC) v podnikové praxi, zejména informatice. Vystupoval rovněž na univerzitě v Iowě, Manchesteru, Saarbruckenu, Zielone Gore, Szczecine a Žilině. Je autorem či spoluautorem knih a skript, článků a příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Je viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci.

Ing. Roman Blažíček (* 1963)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Automatizované systémy řízení. Po vysoké škole pracoval v oboru ICT nejprve jako systémový programátor, později v oblasti poradenství při zavádění ERP systémů do podnikové sféry. Aktivně řídil několik desítek projektů systémové integrace dodávek ICT. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Lasselsberger, která je výrobcem keramických obkladových materiálů, stavebních hmot a surovin. Ve společnosti LASSELSBERGER nejprve pracoval ve funkci hlavního controllera, později jako finanční ředitel. Od roku 2004 je předsedou představenstva a generálním ředitelem. Příležitostně přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni, Vysoké škole ekonomické v Praze a na různých odborných seminářích a konferencích.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2007
Počet stran: 
288
ISBN: 
978-80-247-2279-5