Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování

Autor: 
Václav Řepa

Obálka knihy Podnikové procesyNové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy. V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky.

 

Autor z katedry informačních technologií VŠE v Praze v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku. Součástí je také aktualizovaná případová studie použití metodiky modelování a analýzy podnikových procesů.

 

Další informace najde na http://www.grada.cz/katalog/kniha/podnikove-procesy/

 

O autorovi

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Absolvent fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, od r. 2000 docent v oboru informatika. Od roku 1982 působí s malými přestávkami na katedře ASŘ, později informačních technologií VŠE v Praze, od roku 1999 také na Universitě Hradec Králové, Universitě Pardubice a Technické universitě v Liberci v rámci doktorského studijního programu. Odborně se zaměřuje na metodiky vývoje informačního systému. Je členem pracovní skupiny WG6 - Software Metrics ISO/IEC JTC1 SC7, programových výborů řady mezinárodních konferencí (Information Systems Development, Business Information Systems, Systems Integration), certifikovaným eBusiness Processs Managerem (Brigham-Young University, Provo, USA, 2000) a poradcem pro řízení znalostí v ústřední státní správě při Úřadu vlády ČR. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a dvou monografií, řady vysokoškolských skript, množství odborných statí a příspěvků na mezinárodních konferencích atd.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
2., aktualizované a rozšířené vydání
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2007
Počet stran: 
288
ISBN: 
978-80-247-2252-8