Podnikový reporting

Autor: 
Tomas Cirkovsky, Milos Maryska

Podnikový reporting hraje významnou roli při šíření informací na úrovni podniku a vhodným způsobem podporuje rozhodující a řídící procesy jednotlivých útvarů, ale i celého podniku. Reporting tvoří jednu z částí business intelligence a funguje jako koncový bod poskytující uživatelům výstupy z různých částí business intelligence. Pro efektivní využití reportingu je klíčové mít dobře definovanou reportingovou architekturu, která bude pro koncové uživatele jednoduchá na pochopení a orientaci v celém řešení. Mimo to je nezbytné brát při designu reportů ohled na osvědčené postupy v této oblasti, tak aby reporty byly pro uživatele dobře čitelné.

Klíčová slova: Reporting, reporty, dashboardy, business intelligence

Text ke stažení: