Porovnání úrovně systému řízení údržby (společnosti působící v České republice)

Autor: 
Tomáš Kamaryt, Jana Kleinová

Údržba výrobních strojů a zařízení je oblast s velkým potenciálem pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti zařízení, tím i redukci nákladů a plýtvání. Ačkoli důsledky výpadku strojů jsou všeobecně známy a to i v podnikové sféře, podle průzkumu pouze cca 5% podniků se zabývá preventivními údržbou, 30% údržbou na konci směny a zbytek podniků pouze reaguje na výpady zařízení.

Článek byl vytvořen na základě průzkumu v průmyslových společnostech a obsahuje jak definovaný způsob hodnocení, tak reálné výsledky. V první části je popsán navržený způsob hodnocení úrovně systému řízení údržby. Dále je provedeno porovnání výsledků podle zvolených kritérií. Porovnání je pro názornost doplněno grafickými výstupy. 

Text ke stažení: