Pravidla pro tvorbu RESTových API

Autor: 
Jiří Hradil

Článek popisuje významná doporučení pro tvorbu API webových aplikací a uvádí 10 pravidel pro tvorbu RESTových API. Tato Pravidla jsou prezentována jako platforma pro budoucí rozšiřování. Praktické ověření Pravidel probíhá metodou komparativní analýzy existujících API tří významných webových fakturačních systémů.

Text ke stažení: