Prediktivní analytika v podnikové informatice

Autor: 
Jan Pour

Prediktivní analytika (predictive analytics) přestavuje jeden z významných trendů rozvoje podniků, podnikového řízení i IT. Tvoří součást jak komplexní disciplíny data science, tak business analytiky. Řešení prediktivních analýz představuje několik specifických úloh s úzkou vazbou na aplikace datových skladů, datových tržišť a data miningu. Aplikace prediktivních analýz se postupně rozšiřují na širokou škálu podniků a jejich oblastí řízení. Pro úspěšné řešení je účelné dobře pochopit jejich efekty i potenciální problémy, které jsou shrnuty v závěru příspěvku.

Text ke stažení: