Přehled metod kvalitativního výzkumu v informatice

Autor: 
Pavel Hrabě

Pro vědecký výzkum v hraničních oblastech vědy mezi informatikou a management, tedy zejména pro výzkum metod řízení informatiky a podíl informatiky na managementu, lze s úspěchem využít kvalitativních metod výzkumu jako je designový výzkum a případová studie.

Pro vytvoření výchozích předpokladů těchto metod, ať již pro paradigma sociálního chování u designového výzkumu nebo pro propozice výzkumu případové studie lze úspěšně využít empirických až etnografických metod výzkumu, zejména u profesionálně kvalifikovaných doktorských studentů (PQDS).

Aplikace, návaznosti, přínosy a omezení jednotlivých kvalitativních metod výzkumu jsou prakticky představeny na příkladu doktorské disertační práce autora, zaměřené na využití Enterprise Architecture jako metodiky na podporu reformy veřejné správy ČR a změn veřejné informatiky.

Text ke stažení: