Principy a modely řízení podnikové informatiky

Autor: 
Jiří Voříšek a kol.

Posláním této knihy je poskytnout stávajícím i budoucím manažerům informace o tom, s jakými problémy se mohou setkat při řízení rozvoje a provozu informačního systému a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů. Jejím primárním cílem je osvětlit budoucím ICT manažerům, jak řídit podnikovou informatiku, aby se stala kvalitním partnerem byznysu a aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Sekundárním cílem je naznačit byznys manažerům, jak využít informační technologie ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. veřejné instituce a jak spolupracovat s ICT manažery, aby ICT dobře podporovaly dosažení podnikových cílů.

Text je rozdělen do čtyř oddílů. Oddíl A „Podniková informatika – komponenty, principy, modely“ objasňuje základní komponenty podnikové informatiky a principy a modely řízení podnikové informatiky, které se postupně formovaly v průběhu uplynulého půlstoletí. Její součástí je popis trendů, které významně ovlivňují řízení podnikové informatiky, a vlivu architektur IS/ICT na řízení podnikové informatiky. V závěru oddíl shrnuje aktuální stav metodiky MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information System), která je od počátku devadesátých let vyvíjena na pracovišti autorů knihy.
Oddíl B „Řízení výkonu podnikové informatiky“ se nejprve zaměřuje na vysvětlení principů řízení výkonnosti hospodářských organizací a poté ukazuje, jak tyto principy aplikovat na podnikovou informatiku. Čtenář se zde také seznámí s nejlepšími praktikami řízení podnikové informatiky dle standardů CobiT, resp. ITIL. Vyvrcholením oddílu je popis referenčního modelu řízení podnikové informatiky nazývaného ITGPM (IT Governance and Performance Management).
Oddíl C „Úlohy řízení podnikové informatiky“ je zaměřen na vybrané úlohy strategického a taktického řízení podnikové informatiky – na tvorbu a realizaci informační strategie, na řízení informatických služeb, na outsourcing a na řízení ekonomiky podnikové informatiky.
Závěrečný oddíl D obsahuje přílohy. V přílohách jsou k dispozici předlohy pro hodnocení priorit projektů, procesů strategického řízení a kritéria výběru varianty outsourcingu, dále ukázky vzorů vybraných dokumentů a v neposlední řadě hypotetický příklad malé firmy, na kterém jsou demonstrovány principy řízení podniku a podnikové informatiky vykládané v jednotlivých kapitolách.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1.vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Oeconomica
Rok: 
2008
Počet stran: 
446
ISBN: 
978-80-245-1440-6