Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených služeb ve veřejné správě

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
09.02.2012

Začátek konference v 9:00h, ukončení konference 16:00h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Venclovského aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov

                     


               
                         

Organizátoři: ČSSI, ICT Unie, pracovní výbor Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

Partneři: IBM ČR, Microsoft ČR, SAP ČR, Unicorn

Mediální partner: RESTART

Občané a firmy očekávají od veřejné správy stále kvalitnější služby s klesající administrativní náročností. V současné ekonomické situaci stát ale nemůže vynakládat na tyto služby rostoucí finanční prostředky. Lze najít řešení tohoto rozporu? Příklady některých zemí ukazují, že budování informačních systémů veřejné správy (IS VS) na základě jasně definované architektury, procesního řízení služeb a využívání center sdílených služeb jsou cesty, jak lze tento rozpor řešit. Na konferenci budeme diskutovat, jak by mohla Česká republika tyto osvědčené praktiky převzít a urychleně implementovat.

Otázky, na které konference hledala odpovědi:

 • Jak může ICT pomoci pro zvýšení efektivity služeb veřejné správy?
 • Jaké změny mají očekávat občané a firmy?
 • Jaké změny mají očekávat informatici ve VS a ICT dodavatelé?
 • Jaký je vztah mezi procesy VS a architekturou IS VS?
 • Co přinesou centra sdílených služeb?
 • Jaké jsou přístupy nejvyspělejších zemí?
 • Jak mohou změny legislativy přispět k rozvoji IS VS?

PROGRAM:

MODERÁTOR: Václav Mach - ředitel pro vnější vztahy, Microsoft

9,00 ZAHÁJENÍ

J. Voříšek  (president ČSSI)  a  S. Novák  (president ICT Unie)

9,15    BLOK 1

Z. Zajíček (MF ČR):  Národní  architektonický  plán  IS  veřejné  správy, prezentace ke stažení
- lze aplikovat zkušenosti stavebních architektů v ICT architektuře VS?
- lze omezit resortismus při plánování rozvoje IT ve VS?
- hlavní záměry RVKIS při budování IS VS (páteřní projekty, centra sdílených služeb,…)
- jak koordinujeme naše plány s EU?

R. Ledvinka (MV ČR):  Stav  popisu  a  optimalizace procesů  VS, prezentace ke stažení
- stav a plány popisu a optimalizace procesů a služeb VS
- vazba procesů VS na IS VS
- související problémy a varianty řešení

J. Voříšek, O. Novotný (ČSSI, VŠE-KIT):  Závěry  a  doporučení  VŠE  a  NERV k  řízení  IT  ve  VS, prezentace ke stažení
- výsledky analýzy role ICT v hospodářství ČR
- příležitosti a hrozby dalšího rozvoje
- doporučení VŠE a NERV k využití a řízení ICT služeb ve VS

10,45    PŘESTÁVKA

11,15     BLOK 2

S. Novák, Z. Pilz (ICT Unie):  Návrhy  ICT Unie  pro  rozvoj  IS  veřejné  správy, prezentace 1 ke stažení, prezentace 2 ke stažení
- pohled ICT Unie na  problematiku řízení IT architektur a center sdílených služeb ve VS
- sdílení ICT služeb ve veřejné správě - návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ekonomické krize

O. Felix (MV ČR):  Stav  a  plán  rozvoje  architektury  IS  VS  v ČR, prezentace ke stažení
- aktuální stav návrhu architektur IS VS
- plánovaný rozvoj architektury IS VS, centra sdílených služeb a související pravidla
- vazba agend VS na páteřní aplikace
- jak je řešen přístup k historickým údajům, když nejsou v základních registrech

M. Valenta (ČVUT- FIT):  O  paralelách  mezi  architekturou  ve  stavebnictví, prezentace ke stažení
a  ICT  architekturou  VS
- role jednotlivých typů architektur a plánů (města, domu) – co tam musí být a co nesmí
- role jednotlivých profesí (architekt, projektant, stavební dozor, investor, …)
- možnosti a omezení aplikace těchto paralel při rozvoji IS VS

12,45    PŘESTÁVKA

13,15     BLOK 3

P. Hrabě (SAP ČR, VŠE- KIT):  Aplikace  Enterprise  Architecture  a  katalogu  služeb při  řízení  ICT  ve  veřejné  správě, prezentace ke stažení
- přístupy nejvyspělejších zemí
- návrhy pro ČR

R. Páleník (IBM ČR):  Případové  studie  využití  IT  ve  VS  ve  vazbě  na  Strategii mezinárodní  konkurenceschopnosti, prezentace ke stažení
- centra sdílených služeb a jejich možnosti v ČR

J. Mráz (Unicorn): Když jde řídit podnik formou SaaS, tak proč by to nemělo jít v případě státu, prezentace ke stažení

V. Smejkal (člen Legislativní rady vlády):  Právní  souvislosti  a  legislativní  bariéry rozvoje  IS  VS
- současný stav platného práva upravujícího IS VS a jeho limity
- návrhy de lege ferenda (na další legislativní činnost)

R. Nešpor (SAP ČR):  Přínosy  řešení  center  sdílených  služeb  ve  veřejném  sektoru reference a studie SAP, prezentace ke stažení


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI / ICT Unie 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 7.2.2012 (mailem, faxem, poštou)- vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace:
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvánka na konferenci IS VS.pdf432 KB

Komentáře

Konference: IT architektura a centra sdílených služeb ve VS

Přes nesporně zajímavou konferenci mě negativně překvapila jedna linie, která se vedla v několika přednáškách.
Přednášející si naprosto pomýlili pojmy „centrum sdílených služeb“ a „cloud computing“.
Došlo k totálnímu pomýlení pojmu sdílení služeb na straně procesů veřejné správy (resp. na straně businessu) a sdílením IT služeb. Optimalizace ve stylu: „podíváme se na procesy, které jsou stejné, a ty pak připojíme na stejné systémy a databáze“, je naprosto chybná. Takového architekta bych vyhodil. Odvolání se na komerční sféru je opravdu trefné. Centra sdílených služeb, která se budují ve velkých společnostech, a cloud computing, mají k sobě dál než dno Mariánského příkopu a hladina oceánu (přirovnání z prezentace). Doporučuji se znovu podívat, jak to dělají komerční společnosti. Důvodů, proč je výše uvedený přístup k optimalizaci blbě, je asi sto a jsou dávno známé. Výsledkem budou nepružné procesy zalité technologickým betonem a samozřejmě utracená spousta peněz. Aby si toto člověk uvědomil, nemusí být IT odborník, „stačí“ znát principy procesního řízení a optimalizace.
Přitom název konference „Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených služeb ve veřejné správě“ byl slibný.
Předpokládám, že poukázání na to, že vývoj IS je také inženýrská disciplína, jako například stavebnictví, bylo určeno pro stranu uživatelů.

Jaroslav Vacek, Ph.D.
IT manažer (s desetiletou manažerskou praxí ve finanční instituci při zavádění center služeb)