Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách.

Autor: 
Jan Černý, Zdeněk Molnár, Kateřina Hawlová

V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zaměřil především na zmapování a kategorizaci informačních zdrojů pro řešení úloh Competitive Intelligence a na identifikaci subjektů, které ve firmách tuto činnost provádějí. Zkoumána byla jednak intensita využívání těchto zdrojů a také podíl externích organizací na této činnosti. Z hlediska zdrojové základny se ukázal jako nejvíce zastoupený internet a proto byla zkoumána odpověď na otázku, jaké informace firmy na internetu a na sociálních sítích nejvíce vyhledávají.