Rada společnosti

Rada Společnosti je nejvyšším statutárním orgánem společnosti. Rada řídí záležitosti Společnosti, svolává zasedání, určuje programovou a publikační politiku, investuje, spravuje fondy Společnosti, schvaluje ustanovení sekcí a odborných skupin.

Jméno a příjmení Funkce Firma
Josef Basl Prezident společnosti Katedra informačních technologií VŠE Praha, ZČU Plzeň
Pavel Hrabě Viceprezident Ministerstvo vnitra, HEAcon, s.r.o.
Petr Sodomka Viceprezident VUT Brno
Zdenek Pilz Člen rady ICT Unie
Jan Sál Člen rady EF TUL Liberec, ŚKODA AUTO
Martin Števko Člen rady Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář
Milena Tvrdíková Člen rady VŠB-Technická Univerzita Ostrava, EkF
Jan Pour Šéfredaktor časopisu Systémová integrace Katedra informačních technologií VŠE Praha