Referenční model GIS v kontextu enterprise architektury veřejné správy

Autor: 
Tomáš Hrabík

Článek představuje možný přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture v prostředí veřejné správy. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Zároveň představuje možný referenční model GIS s využitím metodického rámce TOGAF.

Text ke stažení: