Relevance zavedení procesního řízení do samosprávy ČR

Autor: 
Markéta Zimmermannová

Oblast územní samosprávy (respektive veřejné správy) má v porovnání se soukromým sektorem mnohem širší okruh kompetencí. Z toho vyplývají také mnohem komplikovanější požadavky na procesní, funkční, organizační i technologickou strukturu orgánů samosprávy. Implementace takové struktury může být usnadněna určitou formou standardizace podnikových procesů a využitím prvků Enterprise architecture. Článek se zaměřuje na první zmíněný aspekt – standardizaci podnikových procesů – a zkoumá relevanci zavedení Procesního řízení do samosprávy ČR.

Klíčová slova: Územní samospráva, Procesní řízení,  

Text ke stažení: