Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
22.01.2015

Konference se konala pod záštitou náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala a náměstka ministra zemědělství Ing. Zdeňka Adamce, CISM. Spolupořádaly ČSSI a itSMF. Níže naleznete prezentace, řazené dle sekcí konference.


SEKCE KONFEERENCE:

Řízení IT ve veřejné správě

Osvědčené praktiky IT Governance

Portál MBI – mbi.vse.cz (Management of Business Informatics) a jeho komunita

Řízení ekonomiky IT

Právní aspekty řízení podnikové informatiky


ŘÍZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ:

Strouhal Jaroslav (Ministerstvo vnitra ČR): Reforma řízení ICT ve veřejné správě ČR

Lankhorst Marc (Advisor to Government EA, Netherlands)From Reference Architecture to Implementation - Experiences from Dutch eGovernment

Kuchař Petr, Felix Ondřej (MV ČR – architekt eGovernmentu)Národní architektonický plán eGovernmentu ČR

Přerovský Jan (Česká pošta, s.p., odštěpný závod ICT služby): Strategie rozvoje ICT služeb České pošty

Pešek Michal (Správa základních registrů): Projekty nad registry rozvíjí eGovernment

Fridrich Jiří (Generální finanční ředitelství): Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Voříšek Jan (KPMG): Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě

Bíža Stanislav (IBM Česka republika): Řízení bezpečnosti IT podle BSI-Standard 100

Hrabě Pavel (BizzDesign Czech Rep.): Otevřené architektonické standardy ve veřejné správě

Muška R. (Deloitte): Globální technologické trendy ve veřejném sektoru a jejich uplatnění v ČR

Koudele Václav, Opravil Michal (Microsoft): Dobré praktiky řízení informatiky aplikovatelné ve veřejné správě

Renc Jan (SAP ČR): Architektura informačních systémů ve veřejné správě - Jak zjednodušit složité

Hrabík Tomáš (ICZ): Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě


OSVĚDČENÉ PRAKTIKY IT GOVERNACE:

Kasal Jindřich (Hewlett Packard), Kramosil Petr (Ministerstvo zemědělství): Jak získat zpět ztracenou kontrolu nad informačními systémy státní správy

Debenedet Alejandro (Vice-chairman itSMF International): People: the most important asset in the ITSM community and its best kept secret!

Skála Jiří (GlideVision): Jak může IT pomoci businessu tím, co umí lépe než to umí business

Mojžíš Petr (Raiffeisenbank): Lidé - zdroj úspěchu i neúspěchu procesního řízení IT

Studený Aleš, Janků Jiří (ALVAO): Jak rychle získat ty nejlepší zkušenosti s řízením IT do svého týmu?

Kvapil Zdenek (S4IT): Jak poznat, že máte v IT správné lidi pro měnící se potřeby byznysu ? Framework SFIA vám pomůže

Reiniš Patrik (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS): Samoobslužný portál služeb, Cloudové služby

Chlapek D., Nečaský M., Kučera J. (VŠE Praha, MFF UK Praha): Principy a technologie otevřených dat a jejich využití v managementu


PORTÁL MBI – mbi.vse.cz (Management of Business Informatics) A JEHO KOMUNITA:

Pour Jan (VŠE Praha): MBI – portál pro podporu řízení podnikové informatiky - koncepce a možnosti využití

Dohnal Jan (ČVUT-KSI): Vytváření důvěry manažerů byznysu k IT v modelu MBI

Valenta Michal, Pour Jan jr. (ČVUT-KSI): Technologická realizace modelu MBI

Pražský Petr (VŠE Praha): MBI komunita

Pilin Petr (iPodnik cloud): Využití MBI pro rozvoj IT firmy


ŘÍZENÍ EKONOMIKY IT:

Adamec Zdenek (Ministerstvo zemědělství): Ministerstvo v restartu

Hűbner Miroslav, Kalousek Jiří (PRE, Cacio): Řízení ekonomiky IT v PRE

Urban Bohdan (Ministerstvo vnitra): Program "Procesní modelování agend veřejné správy" – blíže k občanům a efektivní veřejné správě

Čintala Martin (Tatra banka): Nákladové peňaženky a ich dopad na ekonomiku firmy

Skala Martin, Kolář Vít (LBMS): Automatizace IT procesů - vyvíjet nebo nasadit hotové řešení?

Cihlář Hynek (Autocont): Podniková architektura jako nástroj ke stanovení ICT strategie a řízení technologického dluhu

Rous Vladimír (Thomayerova fakultní nemocnice): Řízení ICT a její ekonomiky ve velké nemocnici

Hujňák Petr (Per Partes): Úplné náklady vlastnictví (TCO) v soukromém a veřejném sektoru

Lála Ladislav (sIT SOLUTIONS CZ, member of Erste): U nás na farmě (Linux konsolidace v České spořitelně)

Simetinger František (VŠE Praha): Cenotvorné modely pro IT služby založené na metodách ekonomické analýzy 


PRÁVNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFROMATIKY:

Maisner Martin (ČSSI): Vliv aktuální právní úpravy na řízení IT

Sokol Tomáš (AK Brož - Sokol - Novák): Internet: od představ o svobodě po současnou regulaci

Donát Josef (ROWAN LEGAL): Zákon o kybernetické bezpečnosti a navazující prováděcí předpisy

Kolouch Jan (Policejní akademie): Trestně právní odpovědnost za bezpečnostní incidenty

Beneš Radek (soudní znalec IT): Potřeba průkazné informatiky - zjišťování stop a důkazů v ICT kriminalitě

Zahradníček Jaroslav (Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář): Právní aspekty cloud computingu