Řízení rozvoje eGovernmentu v rámci EU

Autor: 
Jana Fortinová

eGovernment a řízení jeho rozvoje je ve středu pozornosti centrálních orgánů jednotlivých států, ale současně se otázkám eGovernmentu věnuje i exekutiva Evropské unie. Je často zdůrazňován význam veřejné správy a v návaznosti na to i eGovernmentu jako motoru národních ekonomik i ekonomiky a konkurenceschopnosti celého evropského společenství. Cílem tohoto článku je proto prezentovat některé aktuální statistiky, záměry a dokumenty, které jsou výstupem příslušných komisí EU. Hlavní pozornost je v článku věnována dokumentu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ a poznámkám k dopadům na eGovernment v ČR.

Text ke stažení: