Rozhodování v procesu řízení podnikové architektury za použití Boydova OODA cyklu

Autor: 
Pavel Sládek

Rozhodovací proces je součástí procesu řízení architektury. Kvalita rozhodování v procesu významně ovlivňuje kvalitu a rychlost jeho vykonávání i kvalitu výstupů. V této práci je představený OODA rozhodovací cyklus, provedeno jeho aplikování v kontextu řízení podnikové architektury na bázi procesu Architecture Development Method z architektonického rámce TOGAF a provedeno ověření rozhodovacího procesu pomocí případové studie.

Klíčová slova: Podniková architektura, Enterprise Architecture, Rozhodování, OODA cyklus 

Text ke stažení: