Rozšíření přístupu k modelování firemních procesů

Autor: 
Zora Říhová

Článek poukazuje na odlišný pohled na procesní modelování při řízení firmy. Klasické dělení procesů na klíčové, řídící a podpůrné je vhodné pro optimalizaci procesů z hlediska produktu/služby a nabízí statický pohled na chod firmy. Článek seznamuje s jiným dělením procesů a to na procesy transformační, konkurenční, kvalifikační a podpůrné, které může být vhodným nástrojem při naplňování strategických cílů a zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Takový přístup vychází z hierarchie procesů vzhledem k jejich roli v dynamice podnikání v čase. Základním znakem této dynamiky jsou možné přesuny procesů v rámci kategorií. Jako významná aktivita je zkoumána i hierarchie procesů, kde se dává důraz na přístup managementu vzhledem ke strategii a rozvoji firmy.
 

Text ke stažení: