Self-service reporting jako aktuální trend v Business Intelligence, jeho přínosy, problémy a úloha metadat

Autor: 
Martin Matějka

Článek se zaměřuje na “Self-service reporting” jako aktuální trend v oblasti Business Intelligence. Je zhodnocena pozice a role self-service reportingových nástrojů vůči tradiční Business Intelligence architektuře a trend je dále diskutován v kontextu ostatních Business Intelligence trendů. Článek dochází ke zhodnocení, že celá oblast směřuje k poskytování podkladů pro rozhodování businessových uživatelů rychleji a ve vyšší kvalitě, než tomu bylo v minulosti. Dále je diskutována role metadat v Business Intelligence obecně za účelem využití získaných poznatků pro aplikaci na specifika self-service reportingu. Ta jsou spolu s aktuálními výzvami, kterým self-service reporting čelí, analyzována v předposlední kapitole článku. Ten v závěru dochází ke konstatování, že metadata mají pro self-service reporting zásadní význam, který je pravděpodobně ještě větší než v případě tradičního Business Intelligence prostředí. Organizace, která chce self-service reporting úspěšně využívat, bude zároveň muset aplikovat nezbytné postupy řízení celého prostředí vč. zmíněných metadat.

Text ke stažení: