Severočeská sekce (Liberec)

Severočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci v listopadu 1996 jako integrální součást ČSSI. K hlavním předmětům zájmu ČSSI patří řízení vývoje a provozu informačních systémů, nová ekonomika a s tím související rozvoj řízení ekonomických a dalších subjektů na bázi moderních informačních technologií, analýzy stavu a trendů na trhu informačních technologií a služeb v tuzemsku i zahraničí.

 

Během svého působení pod vedením předsedy Prof. Ing. Jana Ehlemana, CSc. a tajemníka Dr. Ing. Jana Skrbka získala severočeská sekce významné renomé zejména díky pořádání pravidelných konferencí a seminářů. Jejich účastníci vysoce oceňují jak vysokou odbornou úroveň pořádaných akcí, tak i to, že činnost sekce významně přispívá k rozšiřování myšlenek systémové integrace a podpoře informačního zabezpečení podniků a organizací na Liberecku. Díky rozsáhlým zahraničním kontaktům Hospodářské fakulty TUL měla většina pořádaných akcí charakter mezinárodní. Mezi významné zahraniční odborníky, kteří v Liberci opakovaně na akcích Severočeské sekce vystupují, patří např. odborník z oblasti elektronických trhů Dr. Hans-Dieter Zimmermann z univerzity ve švýcarském St. Gallenu.

 

Mezi nejúspěšnější z jednorázových seminářů sekce patří např. „Electronic markets“ (pod vedením Dr. Zimmermana), „Komunikace a společnost“ (Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.), „Project Management v Procter & Gamble“ ( Ing. Juraje Boledoviče a Dr. Ing. Jiřího Ledahudce).

 

K pravidelných akcím sekce patří především ve dvouletých intervalech mezinárodní listopadové konference zaměřené na aktuální problematiku systémové integrace (2000 – „Systémová integrace na prahu 3. tisíciletí“, 2002 – „e-strategie systémové integrace“) a spolupořadatelství mezinárodních konferencí Hospodářské fakulty TUL. Významným setkáním odborníků a studentů jsou rovněž lednové semináře „Informatické praxe“, jež přispívají k upevňování kontaktů mezi podnikovým prostřením severočeského regionu a Hospodářskou fakultou TUL.

 

Předseda sekce: Jan Skrbek jan.skrbek@tul.cz