SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníkao úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb na straně druhé. Tato práce před- stavuje v první části širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb.

Text ke stažení: