Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
26.04.2012

Začátek konference v 15:00h, ukončení konference 19:00h (registrace od 14:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Venclovského aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci ve spoupráci s Katedrou informačních technologií VŠE v Praze.

logo pořadatele               logo pořadatele

Partneři semináře:  Česká kapitálová informační agentura, IBM Česká republika, Institute for Competitive Intelligence, NEWTON Media, Soliditet, TOVEK

 

Competitive Intelligence představuje systematický proces vyhledávání informací a jejich následnou analýzu s cílem pochopit možnosti využití těchto informací pro získání konkurenční výhody.

Competitive Intelligence se zaměřuje na veřejně dostupné informační zdroje (včetně sociálních sítí) o konkurentech, obchodních partnerech a zákaznících, s cílem rozpoznat signály o změně jejich chování a odhalit jejich strategické záměry.

V současnosti není problémem informace získat, ale problém je čas, který je potřebný k odlišení balastní informace od informace relevantní a čas potřebný k následné analýze získaných informací, tj. k odhalení často skrytých souvislostí a významů. A právě s pomocí metod a nástrojů Competitive Intelligence je možno tento čas významně zkrátit a tak rychle reagovat na změny v neustále se měnícím konkurenční prostředí.

Otázky, na které vám seminář nabídne odpovědi:

 • Jak získat ucelený přehled o příležitostech a ohroženích Vaší firmy?
 • Jak využít sociální sítě pro podporu konkurenceschopnosti?
 • Jak se vyhnout nepříjemným překvapením?
 • Jak hledat své obchodní partnery a snižovat rizika obchodního styku?
 • Kdo jsou vaši nejlepší zákazníci, jak si je udržet a zaujmout další?
 • Jak využít mapování obchodních a sociálních vztahů k podpoře českého exportu?
 • Jak se o nás a našich produktech a službách píše a hovoří v mediích a na sociálních sítích?
 • Jaké jsou praktické postupy provádění CI a jaká je v nich role informačních technologií?
 • Jak si vybudovat kvalitní informační základnu pro tvorbu a realizaci obchodní strategie?
 • Jak získávat a vzdělávat profesionály v CI?

PROGRAM:

Jiří Voříšek  (president ČSSI) – zahájení semináře

Michal  Mejstřík  (Národní ekonomická rada vlády):
        Využití veřejných dat pro Competitive Intelligence - prezentace ke stažení

Martin  Švík  (IBM ČR):
        Content Analysis – podpora rychlejšího a kvalitnějšího rozhodování - prezentace ke stažení   

Tomáš  Vejlupek  (TOVEK):
        Mapování obchodních vztahů - prezentace ke stažení

Petr  Molnár  (Česká kapitálová informační agentura) :  
       Jak vědět více o svých obchodních partnerech a ochránit se před rizikem ztrát - prezentace ke stažení

Martin  Pavlík  (IBM ČR):
        Jak si v dnešní době udržet zákazníka - prezentace ke stažení

Ivan  Špingl  (Institute for Competitive Intelligence):
        Vzdělávání v oblasti Competitive Intelligence) - prezentace ke stažení   

Milan  Větrovec  (Soliditet):
        Jak se vyhnout nepříjemným překvapením - prezentace ke stažení  

Věra Čarná  (Newton Media):
        Analýzy příležitostí a ohrožení - prezentace ke stažení

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE A MODERÁTOR:
        Zdeněk Molnár  (KIT Vysoká škola ekonomická v Praze)


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 600,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI / ICT Unie 300,- Kč
Pracovníci veřejné správy 300,- Kč
Studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12011
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 23.4.2012.
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_ seminar_ CI.pdf428.4 KB