Správa obsahu a dokumentů – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro správu obsahu či dokumentů. Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ systému pro správu obsahu či dokumentů. Cesty možné implementace jsou nastíněny.

Text ke stažení: