Stanovení kritérií pro vyhodnocení přínosu nasazení DMS v podniku

Autor: 
Dušan Brodani

Cílem práce je stanovení kritérií výběru vhodného Dokument Management systému pro podniky různých typů a maximalizovat tak přínos z jeho nasazení. Na základě komparace z nasazení dvou odlišných typů DMS v jednom modelovém podniku jsou abstrahovány kritéria, které vedou k rozhodnutí o jejich zavedení. Vyhodnocením nákladů a přínosů pro každé z řešení jsou pak určené základní ukazatele pro rozhodování, který typ systému je vhodný pro konkrétní typ podniku.

Text ke stažení: