Strategické řízení rozvoje informačního systému bank v současných podmínkách

Autor: 
Martin Fleischmann

Práce se zaměřuje na podtržení a zhodnocení významu strategického řízení rozvoje informačních systémů současných bank s důrazem na jeho roli v oblasti konkurenceschopnosti. Prvním východiskem je současné využití IS/ICT při provozování bankovních činností a stručné zhodnocení jeho vlivu na činnost, procesy a úspěšnost bank včetně uvedení některých problémů stojících v této souvislosti před managementem bank.

Jedna z kapitol vysvětluje často opomíjenou, avšak velmi podstatnou souvislost mezi ICT strategií a řízením operačního rizika včetně rizik IS/ICT. Tato souvislost je ilustrována požadavkem na akceptovatelnou toleranci k operačnímu riziku. Práce reflektuje zvyšující se význam elektronizace bankovnictví a systémové integrace IS/ICT v rámci nadnárodních bankovních skupin. Další problematikou, které je věnována pozornost, jsou rizika spojená se strategickým řízením IS/ICT. Práce uvádí některé aktuální trendy včetně posouzení jejich vlivu na posílení významu strategického řízení IS/ICT a na metody používané při stanovení strategie rozvoje IS/ICT. Nedílnou součástí řešené problematiky je vztah obchodní a IS/ICT strategie. Vyústěním je pak stanovení hlavních předpokladů úspěšné realizace strategie rozvoje IS/ICT jako faktoru konkurenceschopnosti a shrnutí problematiky.

Text ke stažení: