Studie připravenosti českých podniků na trendy Průmysl 4.0

Autor: 
Jakub Kopp, Josef Basl

Příspěvek se zabývá trendy, které jsou označovány pojmem Průmysl 4.0. Právě Průmysl 4.0 a s ním spojená výroba v chytrých továrnách je velmi významná pro další rozvoj průmyslu. Protože se jedná o doposud nový trendy, který není plně zmapován, bylo provedeno samostatné dotazníkové šetření, Jeho cílem bylo analyzovat připravenost českých podniků na Průmysl 4.0, tzn., zda se české podniky o tento trend a obecně i čtvrtou průmyslovou revoluci zajímají a zda jsou na ně připraveny. Vybrané výsledky tohoto šetření přináší tento příspěvek.

Text ke stažení: