Systémová integrace 2/2018

Rok: 
2018
Ročník: 
25
Číslo: 
2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

v tomto druhém čísle již 25 ročníku časopisu „Systémová integrace“ můžete najít opět několik zajímavých článků pokrývající pestrou paletu problematiky informačních systémů.

Především je to článek prof. Voříška na téma „eGovernment Cloud České republiky – motivy a cesty řešení“. Článek se zaměřuje především na zpřístupnění služeb veřejné správy občanům a firmám prostřednictvím internetu, zvýšení jejich bezpečnosti a současně snížení nákladů na provozované informační systémy. Řešením je autorem navrhovaný tzv. eGovernment Cloud pomocí kterého budou nabízeny ICT služby jak státních, tak i soukromých poskytovatelů.

Problematice eGovernmentu se věnuje také článek Jany Fortinové „Využití eGovernmentu jednotlivci a jeho omezení“. Autorka se snaží identifikovat příčiny velmi nízké úrovně využívání služeb eGovernmentu občany ČR. Na základě průzkumu dochází k závěru, že příčinou je především nízká úroveň znalosti eGovernmentu mezi občany a nedostatečná nabídka služeb. Z toho pak vyplývají i náměty pro zlepšení tohoto stavu a to zejména věnovat větší podporu rozvoji vzdělání v eGovernmentu na středních i vysokých školách a rozvíjet poskytované služby na všech úrovních veřejné správy.

Moderním přístupům k využívání klasických aplikací Business Intelligence se věnuje článek Jana Poura: „Byznys analytika - součásti, role a souvislosti“. Ukazuje, že je nutné se také věnovat pokročilým analytickým metodám, jako jsou např. Data Mining, Data Science, Big data Analytics, Text Mining a zejména pak tzv. prediktivní analytice. Toto vše ale vyžaduje nové pracovní role a s tím spojené i nové znalosti, které jsou v článku definovány.

Jedním z významných předpokladů efektivně fungujícího informačního systému je úspěšná komunikace byznys manažerů s IT profesionály. V článku Zory Říhové a Vlasty Svaté „Koncepční změny v řízení IT organizací“ je tato problematika analyzována z pohledu frameworku COBIT 5 Professional Guides.

Závěrečný článek autorů Mateje Zápotočného, Petra Sodomky, Hany Klčové: „Aktuálny stav HRIS v Českej a Slovenskej republike: Výsledky výskumu vo vybraných segmentoch verejnej a štátnej správy“jsou publikovány výsledky rozsáhlého průzkumu úrovně a stavu využívání informačních systémů pro personalistiku a řízení lidských zdrojů v podnicích České a Slovenské republiky.

Děkujeme vám za spolupráci

Redakce časopisu