Systém metrik jako součást řízení výkonnosti eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

Článek navazuje na předchozí příspěvky autorky věnované řízení výkonnosti eGovernmentu. V tomto případě je zaměřený na otázky definování, vytváření a využití metrik, jako jedné z klíčových součástí konceptů řízení výkonnosti (PM, Performance Management). Článek se zabývá rekapitulací podstaty metrik a jejich obecného vymezení, snaží se o jejich kategorizaci vzhledem k jejich užití v řízení informatiky ve veřejné správě, resp. orgánech veřejné správy. Jako příklady prezentuje i některé analytické aplikace a nástroje, tuzemské i zahraniční, pracující s rozsáhlými systémy metrik a prezentující veřejně dostupné přehledy a informace na úrovni centrálních orgánů.

Text ke stažení: