Časopis Systémová integrace

je hlavní komunikační platformou České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI), je jediným nezávislým periodikem v ČR specializovaným na oblast řízení podniků a orgánů veřejné správy s využitím aplikované informatiky. Cílem je prezentovat aktuální metody, přístupy, techniky uplatňované v řízení podniků, jejich správy a administrativy s využitím pokročilých technologií, včetně IT. Je přístupný všem potenciálním zájemcům k publikování vědeckých článků a presentování výsledků vlastních výzkumů. Hlavním posláním časopisu je tak přispívat ke zvyšování úrovně řízení podniků a institucí v ČR a ke zkvalitňování vědy, výzkumu a přípravy vysokoškolských studentů v této oblasti.

Hlavní tematické okruhy:

  • Společnost, ekonomika, právo a informatika
  • Aplikace systémové integrace v řízení a v jeho rozvoji na bázi nových technologií
  • Metody a nástroje systémové integrace
  • Teoretické a metodická základna systémové integrace

Vedle takto zaměřených hlavních příspěvků jsou dle potřeby zařazovány informace o průběhu a přípravě akcí širšího významu, zejména konferencí, odborných seminářů u nás i v zahraničí.

Časopis je vydáván od roku 1994. Do roku 2009 vycházel pouze v tištěné formě ISSN 1210-9479 (print), v letech 2010-2014 vycházel i v on line formě ISSN 1804-2716 (online), od roku 2015 pouze on-line. Je vydáván ve 4 číslech ročně. V letech 2008-2013 byl, a opět od roku 2014 je zařazen do "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice". Časopis je indexován v databázích DOAJ a EBSCO.

Vydavatelem časopisu je Česká společnost pro systémovou integraci.

 

Poslední tři elektronicky vystavená čísla časopisu: