Systémová integrace 1-2/2014

Rok: 
2014
Ročník: 
21
Číslo: 
1-2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme první číslo, a to z technických důvodů v tomto případě jako dvojčíslo, dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Jednou z hlavních akcí ČSSI v první polovině roku 2014 byl seminář na téma Publikace a využití otevřených dat - přínosy, rizika, návody, jehož garantem byl D. Chlapek. Seminář se konal v červnu v Likešově aule VŠE v Praze a přinesl mnoho podstatných informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a presentace dat orgánů veřejné správy a dalších institucí.

Na začátek roku 2015, (22.1 – 23.1.2015, v Top hotelu v Praze) připravuje ČSSI v kooperaci se sdružením ItSMF pro implementaci standardů ITIL a s odbornými partnery konferenci s názvem Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru. Hlavní programové bloky konference, k nimž lze zasílat odborné příspěvky jsou následující:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty řízení podnikové informatiky

Pro autory příspěvků jsou podstatné tyto termíny:

  • do 25.10.2014 - zaslání abstraktu příspěvku (cca ½ strany A4),
  • do 15.11.2014 - autor obdrží vyjádření o přijetí příspěvku a případné připomínky recenzentů,
  • do 30.11.2014 - zaslání 1. verzi prezentace v ppt formátu.

Detailní informace o konferenci budou postupně publikovány na http:www.cssi.cz a na http://www.itsmf.cz.
V tomto dvojčísle časopisu doporučujeme pozornosti hned úvodní článek Aktuální problémy a perspektivy sémantického webu (V. Svátek), dále články autorů z FIT ČVUT (Dohnal, Krejčí), zvláštní skupinu tvoří články k současným trendům business intelligence (big data, self service BI, data governance, řešení dashboardů) a další články k aktuálním tématům IT.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu přeje svým čtenářům a členům ČSSI hodně pracovních úspěchů a těší se na setkání na dalších odborných akcích.

Redakce časopisu