Systémová integrace 1-2/2017

Rok: 
2017
Ročník: 
24
Číslo: 
1-2
ISSN: 
1804-2716

Vážení čtenáři,

přinášíme nové články 24. ročníku časopisu Systémová integrace, a to ve dvojčísle 1-2. Toto dvojčíslo obsahuje články věnované, jak aplikacím a řízení IT v komerční sféře, tak ve veřejném sektoru, na který se aktivity ČSSI v poslední době intenzivně zaměřují. Tato obvyklá témata jsou doplněna v našem časopise méně obvyklým z oblasti matematiky a teorie číse autorů J. Coufala a J. Šmejkalové. Další skupina článků je zaměřena na otázky řízení informatiky, zejména článek Š. Alexy, autorů K. Kubaty a Z. Havlíčka a dále v článku J. Mittnera a A. Buchalcevové. IT ve veřejné sféře se zaměřením na hodnocení jeho stavu v rámci EU se orientuje příspěvek J. Fortinové. Články v poslední části čísla se věnují specifickým tématům, a to ochraně před kybernetickými útoky (V. Smejkal, J. Kodl), hodnocení připravenosti podniků na Industry 4.0 (J. Kopp a J. Basl) a užití databází ve vztahu ke vzácným zdrojům (H. Palovská).

Rada ČSSI i Rada časopisu SI přeje všem svým čtenářům krásnou dovolenou a těší se na setkání při odborných akcích ČSSI na podzim 2017!