Systémová integrace 1/2018

Rok: 
2018
Ročník: 
25
Číslo: 
1
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám 1. číslo časopisu „Systémová integrace“, kterým tak otevíráme další 25. ročník našeho časopisu.
Článek „Výběr komunikační technologie pro Internet věcí“ Pavla Sládka a Miloše Maryšky směřuje do oblasti představující zásadní změny nejen v informačních technologiích, ale i v celém komplexu řídících, obchodních, výrobních, servisních a dalších klíčových aktivit podniků. Pro tyto nové systémy se hledají adekvátní sestavy prostředků a technologií. Způsobu jejich výběrů a vymezení podstatných parametrů pro výběr je věnován tento článek.

„Podnikový reporting“ autorů Tomase Cirkovského a Miloše Maryšky poukazuje na dobře definovanou reportingovou architekturu, která bude pro koncové uživatele jednoduchá na pochopení a orientaci v celém řešení, jako jeden z klíčových faktorů kvality reportingu.

Článek Markéty Zimmermannové „Relevance zavedení procesního řízení do samosprávy ČR“ vychází z nedávno obhájené disertační práce autorky na VŠE Praha. Celou práci rovněž doporučujeme pozornosti čtenářů. Uplatnění procesního řízení ve veřejné správě včetně samosprávy je komplikovaná záležitost a autorka uvádí v tomto kontextu řadu dobrých doporučení a osvědčených praktik.

Pavel Sládek se v článku Rozhodování ukazuje užití Boydova OODA cyklu procesu řízení architektury v procesu řízení podnikové architektury. Řízení podnikové architektury je součástí procesu Architecture Development Method a užití uvedeného přístupu zvyšuje významně jeho kvalitu.

Článek „K interpretaci současných informací“ Prokopa Tomana ukazuje problém přenosu informací konkrétním kanálem a jejich možných deformací. Identifikuje i některé základní přístupy ke generování a deformování informací se zaměřením na jejich interpretaci.

Rada ČSSI i redakční rada časopisu Systémová integrace přejí všem čtenářům v roce 2018 hodně osobních i pracovních úspěchů a těší se na setkání při akcích ČSSI v roce 2018. 

Redakce časopisu