Systémová integrace 2/2016

Rok: 
2016
Ročník: 
23
Číslo: 
2
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme další číslo 23. ročníku časopisu Systémová integrace.

Hned na úvod bychom naše čtenáře a členy České společnosti pro systémovou integraci chtěli upozornit na další z řady konferencí věnovaných veřejné správě a eGovernmentu. Konference na téma Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě se koná 9. prosince 2016 od 8,00 do 15,00h na VŠE Praha ve Vencovského aule. Konference je připravována v rámci dohody ČSSI a Ministerstva vnitra ČR pro období 2015-2016 o uspořádání konferencí a seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem této konference je analyzovat aktuální stav přípravy a schvalování IT projektů podle nově definovaných pravidel. Ta byla presentována na obdobné konferenci ČSSI uspořádané v únoru tohoto roku. Garantem obou konferencí je Prof. Jiří Voříšek z katedry IT VŠE. Vstup na konferenci je pro studenty a pedagogy zdarma. Další detailní informace naleznete na stránce http://www.cssi.cz/cssi/seminare.

Nové číslo časopisu zahrnuje řadu příspěvků na témata zvyšování hodnoty a kvality informačních systémů v ČR, např. Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví autorů Molnár, Z., Černý, J., nebo Complexity management - a gap in current methodologies, kde autorem je Ilja Holub. Na konec roku plánuje ČSSI vydat dvojčíslo tohoto ročníku našeho SI časopisu.

Rada ČSSI i Rada časopisu přeje svým čtenářům do závěru roku 2016 hodně úspěchů a těší se na setkání na konferenci 9. prosince.

Redakce časopisu