Systémová integrace 3/2015

Rok: 
2015
Ročník: 
22
Číslo: 
3
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,
přinášíme třetí číslo časopisu Systémová integrace. Obdobně jako v minulém dvojčísle Vás chceme především informovat o odborných akcích, které Rada ČSSI nyní uskutečnila a které připravuje na nejbližší období.

V pátek 6. listopadu se na VŠE uskutečnil seminář na téma Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody.

Na pátek 4. prosince je plánována celodenní konference na téma Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonosti.

K oběma uvedeným odborným akcím se přímo, či nepřímo váží i články zařazené do tohoto čísla časopisu. Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se členy ČSSI i čtenáři časopisu již 4.12.2015 na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonosti.


Redakce časopisu