Systémová integrace 3-4/2016

Rok: 
2016
Ročník: 
23
Číslo: 
3-4
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

uzavíráme rok 2016 tj. ročník 23 časopisu Systémová integrace slíbeným dvoučíslem 3-4.

Nové číslo Vám přináší pestrou paletu článků věnovaných problematice informačních systémů. V úvodu jsou to tři články, které se zabývají problematikou informačních systémů ve veřejné a státní správě i jejich postavením v rámci Evropské Unie. Těmito tématy se ve svých článcích zabývali autoři Domanja, J. a kol., Fortinová, J. a Lukáš, M. Následující tři články se zabývají problematikou datových center, řešením cloudových nástrojů pro dolování pravidel z databází a databázovým návrhovým vzorům. Autory článků jsou Gála, L. a M. Nidl, Zeman, V. a Helena Palovská. Důležitým informačním systémem v každém výrobním podniku je systém pro řízení údržby, kterému je věnován následující článek. Článek byl vytvořen na základě průzkumu v průmyslových společnostech působících v ČR a obsahuje jak definovaný způsob hodnocení, tak reálné výsledky – autoři článku jsou Kamaryt, T. a Jana Kleinová. Číslo uzavírá článek, který se věnuje pravidlům pro tvorbu API u webových aplikací a autorem je J.Hradil.

Rada ČSSI i Rada časopisu SI přeje všem svým čtenářům do roku 2017 hodně zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů!