Systémová integrace 3/2013

Rok: 
2013
Ročník: 
20
Číslo: 
3
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace, v něm řadu článků, tentokrát převážně na technologická témata. Současně chceme na tomto místě podat i několik informací o nabídce odborných akcí České společnosti pro systémovou integraci pro nejbližší období.

Již na listopad tohoto roku je připravena konference na téma Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení, která se bude konat 8/11 od 9:00 hodin ve Vencovského aule na VŠE Praha. (Registrace je od 8:30 hodin). Představí se na ní přední osobnosti z oblasti eGovernmentu v České republice, program konference předkládáme v následujícím stručném přehledu:

 1.  J.Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT): Výzvy eGovernmentu v ČR
 2. O.Felix (hlavní architekt IS VS, ČSSI): Architektura služeb VS jako předpoklad efektivního poskytování služeb VS
 3.  J.Ladin (MF ČR): Rozpočet celého životního cyklu IS & následný efekt
 4.  R.Bulíř (MF ČR): Pozice a možnosti MF ČR v eGovernmentu
 5.  V.Koudele (Microsoft): Controlling služeb - kolik nás vlastně stojí provoz veřejné správy?
 6.  B.Urban (MV ČR): Stav a plánovaný vývoj procesního modelování agend VS a jeho očekávané efekty
 7.   M. Krejčík (Česká pošta): Česká pošta, s.p. - strategický partner státu pro eGovernment
 8.   Z.Zajíček (ODS): Pohled místopředsedy RVKIS na dosavadní vývoj a budoucnost eGovernmentu v ČR
 9.   M.Maisner (Rovan Legal, ČSSI):  Výzvy legislativy týkající se IT ve VS
 10.  P.Hrabě (SAP ČR): Národní architektura ČR - cesta ke stabilitě a efektivnosti vývoje VS a jejích IS
 11.  O. Novotný (VŠE-KIT), J.Strouhal (UZSVM):  Využití ukazatelů výkonnosti při řízení veřejné správy – jak jsme daleko?
 12.  R. Dobiš (IBM Global Business Services - Conzultant BAO a BPM): Prevence a boj proti podvodům, chybám, zneužívání a neefektivitě
 13.  D.Chlapek, J.Kučera (VŠE-KIT ), M.Nečaský (MFF UK):  Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Závěr konference se předpokládá v 15:30 hodin, moderátorem je V. Mach (ČSSI). Registrace je k dispozici na stránkách www.cssi.cz .
Již na 17/1/2014 se připravuje další odborný seminář na téma Řízení podnikové informatiky, o jeho programu budeme informovat následně na www stránkách ČSSI.
Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se svými členy a čtenáři časopisu na těchto a dalších odborných akcích, které ČSSI i nadále plánuje.

Redakce časopisu