Systémová integrace 3/2017

Rok: 
2017
Ročník: 
24
Číslo: 
3
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

v tomto 3. čísle 24. ročníku časopisu Systémová integrace najdete 6 zajímavých článků věnovaných široké problematice systémové integrace.
V úvodním článku Petra Sodomky a Hany Klčové s názvem „Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj“ jsou prezentovány výsledky rozsáhlého průzkumu prováděného autory v českých podnicích již opakovaně od roku 2000. Tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky globálních průzkumů prováděných společnostmi Gartner a Nucleus Research.

Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem při projektování informačních systémů. Analýzou problémů v rámci alokace lidských zdrojů v projektovém řízení se zabývá článek autorů Romana Nedzelského, Martina Potančoka, ve kterém jsou analyzovány aplikace technik, metodik a algoritmů, které mají za úkol optimalizovat celý proces této alokace.

Self service Business Intelligence přestavuje jeden z nejvýraznějších trendů současných podnikových analytických a plánovacích aplikací. Proto je tomuto trendu věnován článek Jan Poura „Self service business intelligence – velký potenciál, nezbytné předpoklady“. Na tento článek pak navazují další dva články a to článek Martina Matějky: „Self-service reporting jako aktuální trend v Business Intelligence, jeho přínosy, problémy a úloha metadat“ a článek Zuzany Šedivé: „Vizualizace dat v návrhu dashboardu v oblasti BI“.

Číslo je uzavřeno článkem Jany Fortinové „Systém metrik jako součást řízení výkonnosti eGovernmentu“, který navazuje na její článek věnovaný řízení výkonnosti eGovermentu publikovaný v předchozím čísle tohoto časopisu. V článku jsou prezentovány příklady aplikací a nástrojů využívaných v tuzemsku i v zahraničí.

Rada ČSSI i redakční rada časopisu Systémová integrace přejí všem čtenářům příjemné prožití podzimu a těší se na setkání při akcích ČSSI.