Systémová integrace 4/2015

Rok: 
2015
Ročník: 
22
Číslo: 
4
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme čtvrté a poslední číslo tohoto ročníku časopisu Systémová integrace. Jak je to už zvykem, tak Vás chceme hned na začátku informovat o další připravované odborné akci v rámci řady seminářů České společnosti pro systémovou integraci.

V pátek, 12. února 2016 od 9:00 hodiny se na VŠE v Praze, v Likešově aule uskuteční konference na téma Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správěOrganizátoři konference i Rada ČSSI se těší na setkání se členy ČSSI i čtenáři časopisu v aule pražské VŠE a na zajímavé diskuse na zmíněné vysoce aktuální téma české veřejné správy. 

Poslední číslo časopisu je zaměřeno na různá témata IT, z nichž bychom chtěli upozornit zejména na příspěvek Radoslava Deliny Trust building service model for digital business platforms ze Slovenské republiky a Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci autorů Petra Sodomky a Hany Klčové.


Rada ČSSI i Rada časopisu plánuje na rok 2016 další řadu odborných akcí a nových čísel časopisu, o kterých budeme naše čtenáře průběžně na webu ČSSI informovat.

Redakce časopisu