Systémová integrace 4/2013

Rok: 
2013
Ročník: 
20
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme poslední, čtvrté číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace a v něm další řadu článků, kde v tomto případě dominují témata zaměřená na vývoj v oblasti ERP, mobilních aplikací, cloud computingu a další.

Na tomto místě podáváme obvykle i několik základních informací o odborných akcích organizovaných v rámci programu ČSSI. Již v minulém čísle jsme informovali o připravovaném semináři Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení, který se konal 8/11 za účasti cca 200 registrovaných účastníků a přinesl aktuální informace spojené s problémy, ale i rozvojovými záměry eGovernmentu v ČR.

Na začátek roku 2014 byl připraven další seminář s názvem Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací. Tento seminář pořádala ČSSI v kooperaci se sdružením ItSMF pro implementaci standardů ITIL a s odbornými partnery IBM a ALVAO. Program semináře je dále uveden ve stručném přehledu:

 1. M. Mana, E. Skarlandtová (ČSÚ): Co říkají statistiky o IT odbornících v ČR
 2. V. Kufner (ITSMF, T-Mobile): Kritické faktory úspěchu budování systému řízení podnikové informatiky na základě ITILu
 3. P. Hujňák (ISACA, Per Partes): Kritické faktory úspěchu budování systému řízení podnikové informatiky na základě COBITu
 4. P. Hrabě (SAP): Význam podnikové architektury jako jedné z metod řízení podnikové informatiky
 5. P. Mojžíš, P.Křelina (ITSMF, Raiffeisenbank): Jak může ITILu pomoci SIX SIGMA
 6. Z. Zajíček (ODS): Jak řídit IT na úrovni státu
 7. V. Špáňa: Systém řízení podnikové informatiky v ČEZ
 8. M. Hűbner (PRE): Systém řízení podnikové informatiky v Pražské energetice
 9. O. Hausmann, K. Pecl (DATART): Systém řízení podnikové informatiky v DATARTU
 10. R. Grodl, T. Kodrík (ALVAO): Zkušenosti s nasazováním ITSM nástrojů pro řízení podnikového IT v různých typech společností
 11. J. Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT): Principy tvorby a užití modelu řízení podnikové informatiky – MBI
 12. J. Dohnal, J. Pour (KSI-FIT-ČVUT, VŠE-KIT): Možnosti užití modelu MBI v podnikové praxi

Závěr semináře je věnován panelové diskusi. Příspěvky ze semináře jsou k dispozici na adrese http://www.cssi.cz/cssi/metody-rizeni-podnikove-informatiky-jejich-efekty-pro-ruzne-druhy-organizaci  .

Pro rok 2014 má ČSSI zatím v plánu tyto semináře:

Publikace a využití otevřených dat - přínosy, rizika, návody, garant  D. Chlapek. červen
Business intelligence fórum 2014, garant J. Pour, říjen
Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, garant J.Voříšek. listopad

Detailní informace o seminářích a dalších akcích ČSSI budou postupně publikovány na http://www.cssi.cz/cssi/seminare .

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu přeje všem svým členům a čtenářům časopisu do roku 2014 hodně zdraví i osobních a pracovních úspěchů a těší se na setkání na již zmíněných i na dalších odborných akcích.

Redakce časopisu