Systémová integrace 4/2014

Rok: 
2014
Ročník: 
21
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme závěrečné číslo dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Na úvod je dobré připomenout, že náš časopis byl po relativně krátkém výpadku, obdobně jako u řady dalších časopisů, opět zařazen do seznamu uznávaných časopisů v České republice. To je znovu oficiálním uznáním kvality časopisu ze strany centrálních orgánů, ale i pozitivní informací zejména pro pracovníky akademické sféry s ohledem na započítávání jejich publikací v tomto časopisu do jejich publikační činnosti.

V poslední době se Rada ČSSI věnovala zejména systematické přípravě seminářů a odborných akcí, které organizuje nebo zaštiťuje. Předpokládá se, že bude v nejbližší době připraven a členské základně předložen k posouzení celý systém krátkých, pravidelných seminářů orientovaných na informatiku ve veřejné správě, jako jednoho z nejaktuálnějších témat současného IT. Na takto zaměřených seminářích by měli vystupovat někteří nejvyšší představitelé veřejné správy, zejména nejsilněji zainteresovaných ministerstev na rozvoji IT, dále představitelé universit a zástupci nejvýznamnějších IT dodavatelů. Vedle těchto seminářů se však předpokládají i další s původním obsahovým zaměřením.

V dnešním čísle časopisu výše zmíněné zaměření seminářů ČSSI potvrzuje i článek J. Fortinové orientovaný na porovnání využívání eGovernmentu podniky v rámci členských států EU. Z něj jasně vyplývá, že i když v tomto směru je pozice ČR lepší, než v případě využití těchto služeb občany, jsou rezervy u nás stále obrovské. Obdobně se k problematice IT ve veřejné správě váže příspěvek Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě (T. Hrabík). Navrhované semináře tak mohou znamenat i jeden z efektivních příspěvků ČSSI k budoucímu využití tohoto potenciálu.

Z dalších článků je dobré upozornit na dosud stále málo využívané kapacity a možnosti interních podnikových sociálních sítí (T. Feige), nebo na článek K. Hawlové Analytická nástroje a proces řízení marketingových kampaní, který je pokračováním článku stejné autorky z předchozího čísla. Obdobně lze připomenout i další články, které toto číslo nabízí.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se členy ČSSI i čtenáři časopisu na plánovaných odborných setkáních a současně i na jejich vlastní příspěvky do našeho časopisu.

Redakce časopisu