Systémová integrace 4/2017

Rok: 
2017
Ročník: 
24
Číslo: 
4
ISSN: 
1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

vítáme Vás u 4. čísla 24. ročníku časopisu „Systémová integrace“, ve kterém najdete články zabývající se širokou problematikou tvorby a aplikace informačních systémů a informačních technologií.

V úvodním článku Jana Poura s názvem „Prediktivní analytika v podnikové informatice“ představuje autor jeden z nejvýznamnějších trendů rozvoje podnikového řízení v souvislosti s aplikací informačních technologií. V článku je uvedeno několik specifických úloh prediktivních analýz s úzkou vazbou na aplikace datových skladů, datových tržišť a data miningu.
K pochopení a správné interpretaci výstupů z informačních systémů je jejich správná vizualizace. Této problematice se věnuje článek Zuzany Šedivé „Pravidla pro návrh vizuálů“, který je zaměřen na základní pravidla (a také časté chyby) pro vytvoření grafických výstupů tak, aby tento výstup přinesl uživateli očekávanou informační hodnotu.

Konkrétnímu postupu validace softwaru pro management kvality zdravotnických prostředků se věnuje článek Doroty Plesnikové „Validace softwaru pro systém managementu kvality zdravotnických prostředků: kritické faktory předvalidační fáze“. Zaměřuje se především na kritické faktory přípravné fáze a aplikacím mezinárodních standardů ISO.

Článek Zory Říhové „Skrytá rizika v práci projektového manažera“ diskutuje problematiku rizik projektového manažera, která vycházejí z jednání lidí a to s akcentem na psychologii a mezilidské vztahy.

Závěrům průzkumu adopce Internetu věcí v rámci konceptu inteligentního města se věnuje článek Libora Gály a Tomáše Pavlíčka: „Inteligentní krajská města“ a to s výhledem až do roku 2025. V článku jsou také identifikovány dimenze a oblasti konceptu inteligentního města, v nichž je spatřován největší potenciál.
V závěrečném článku tohoto čísla v článku „Správa obsahu a dokumentů – databázový návrhový vzor“ představuje Helena Palovská generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ systému správy obsahu či dokumentů.

Rada ČSSI i redakční rada časopisu Systémová integrace přejí všem čtenářům do roku 2018 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti a těší se na setkání při akcích ČSSI v roce 2018. 

Redakce časopisu