Aplikace

Vliv Industry 4.0 na schopnosti informatiky: Případ automobilového průmyslu

Autor: 
Libor Gála, Martin Pecháček

Industry 4.0 je aktuálně jedním z trendů, který celosvětově ovlivňuje, jakým způsobem vpodniky fungují. Příspěvek se zabývá tématem vlivu Industry 4.0 na schopnosti podnikové informatiky v automobilovém průmyslu. Výzkum byl prováděn v podnicích vyrábějící automobily nad 7,5 a do 3,5 tuny.

Využití eGovernmentu jednotlivci a jeho omezení

Autor: 
Jana Fortinoná

Článek se zabývá problémem využití služeb eGovernmentu občany, kde má Česká republika až 20. pozici mezi 28 státy EU. Snaží se identifikovat některé příčiny daného stavu, přičemž na jeden z nich se detailněji zaměřuje, a to je úroveň znalostí eGovernmentu mezi občany. Hodnotí tento aspekt na základě průzkumu mezi studenty VŠE. Jeho výsledky špatnou úroveň znalostí potvrzují, a to z různých pohledů. V závěru formuluje i některé náměty na řešení daného problému.

eGovernment Cloud České republiky – motivy a cesty řešení

Autor: 
Jiří Voříšek

Řešení informačních systémů veřejné správy ve vyspělých zemí světa prochází řadou inovací, jejichž hlavními cíli jsou zpřístupnění služeb veřejné správy všem občanům a firmám prostřednictvím internetu, zvýšení bezpečnosti informačních systémů a jimi zajišťovaných elektronických služeb a snížení nákladů na provozované informační systémy. Na poslední dva motivační faktory je zaměřen projekt eGovernment Cloudu v České republice. Článek popisuje principy na základě, kterých země EU budují své eGovernment Cloudy a porovnává je s principy a způsobem řešení eGovernment Cloudu v ČR.

Inteligentní krajská města

Autor: 
Libor Gála, Tomáš Pavlíček

Cílem příspěvku je představit závěry průzkumu, který zjišťoval, v jaké fázi adopce Internetu věcí (IoT) v rámci konceptu inteligentního města se nacházejí česká krajská města (včetně Prahy) a jaký je jejich výhled v roce 2025. Zároveň jsou identifikovány dimenze a oblasti konceptu inteligentního města v nichž je spatřován největší potenciál.

Model procesů malých softwarových firem: ověření dotazníkovým průzkumem

Autor: 
Jan Mittner, Alena Buchalcevová

Na základě několika průzkumů jsme identifikovali potenciál ke zlepšení v oblasti IT podpory procesů v malých softwarových firmách. Na cestě ke zlepšení v této oblasti bylo nejprve nutné definovat model procesů malých softwarovavých firem. Cílem tohoto článku je představit výsledky průzkumu, kterým jsme v českých firmách ověřili navržený model procesů malých softwarových firem. Výsledky průzkumu ukazují, že navržený model procesů dobře reprezentuje potřeby malých softwarových firem.

Evidence průběhu pracovních procesů – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro evidenci průběhu pracovních procesů. Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ. Cesty možné implementace jsou nastíněny.

Syndikovat obsah