Lidé

Tomáš Gregor

V současné době pracuji jako manažer IT služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava. Mám za sebou 33 let práce na projektech, z toho posledních 23 let v oblasti IT.   V IT jsem pracoval jako konzultant, projektový manažer, ředitel realizace a manažer IT služeb.  Mám v IT zkušenosti jak z dodavatelské strany – IBM, Logica, U&Sluno, tak ze zákaznické strany - Ingstav a FNO.

Jiří Voříšek

Vladimír Smejkal

Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M.

Petr Zajonc

Research Analyst, IT Services, Central and Eastern Europe

Petr Zajonc joined IDC in 2010. As an associate analyst, he is responsible mainly for maintenance, upgrading, and support for the quantitative-analysis tools in the IT services department. He conducts primary and secondary research, contributing to both annual and custom-made studies, as well as to quarterly trackers, and is also involved in consulting projects.

Zdeněk Nový

Přednášejí zatím neposkytl informace ke své osobě.

Martin Souček

Manažer pro datová centra, České Radiokomunikace a.s.

V roli manažera produktové divize Datových center je zodpovědný za řízení služeb spojených s datovými centry ČRa a definování strategie jejich dalšího rozvoje.

Václav Žid

Vystudoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Další zkušenosti čerpal během studia oboru Government Information Leadership na National Defense University v USA a je absolventem Advanced Management Program a Chief Information Officer Certificate Program tamtéž. Od roku 2000 pracuje v oblasti IT ve veřejné správě. Odborně se zaměřuje na strategické řízení IT a na řízení informační bezpečnosti.

Syndikovat obsah