Lidé

SCRUM - agilní metoda pro vývoj softwaru

Autor: 
Pavel Jirava, Květoslava Bartůňková

Předložený článek je zaměřen na agilní metodiky vývoje softwaru, které se jeví jako vhodné pro projekty, kde je silný tlak na čas a kde jsou často měněny potřeby a požadavky zákazníka. Konkrétně je zde využita metodika SCRUM, která se na rozdíl od tradičních přístupů (kde je významná přípravná fáze vývoje produktu) zaměřuje na rychlý a efektivní vývoj produktu. S využitím této metody byl vytvořen software ScrumBoard. K němu je možné přistupovat přes webové rozhraní pomocí účtů s hesly. Umožňuje řídit především menší projekty a celý instalační balíček je volně stažitelný. Při tvorbě bylo využito PHP, data jsou uložena v MySQL databázi. Grafické rozhraní bylo navrženo minimalisticky pro jednoduché a intuitivní ovládání.

Business Intelligence Fórum 2013

Ve čtvrtek, 19/9 se v Likešově aule na VŠE v Praze konalo Business Intelligence Fórum 2013 a navštívilo ho 120 účastníků. Obsahem semináře bylo 9 přednášek expertů z předních společností působících na trhu BI řešení nebo je využívajících, a to Aquasoft, C42, GIST, IBM, KB, Komix, KPMG, Teradata, Uniwise. Přednášky se zaměřily především na aktuální trendy v BI, jako např. integrace a zpracování dat ze sociálních sítí v BI, self service BI, disclosure management a další. Vybrané presentace ze semináře jsou k dispozici u jednotlivých bodů programu.

19. sympozium EDi (FACT A eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci – usnadnit zejména malým a středním firmám
využití e-fakturace ke zefektivnění jejich podnikání
. Pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), pracující při Hospodářské komoře České republiky, společně s Českou společností pro systémovou integraci při VŠE pod Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Koná se 16. května 2013 od 9.00 hod v Kongresovém sáku hotelu Olympik, Sokolovská 138 / Praha 8. Pro studenty VŠ a universit zdarma. Více přiložená pozvánka.

Czech-Slovenian ICT Forum Prague

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se svými členy Czech ICT Alliance a ICT UNIE o.s. a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze, za přispění Technologického centra AV ČR Vás zvou k účasti na podnikatelském fóru pro firmy z oboru informatiky a telekomunikací, které se koná 15. května 2013 od 9:30 v budově Technologického centra AV ČR
(Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.)

Více na přiložené pozvánce a na http://www.spcr.cz/seminare-konference/czech-slovenian-ict-forum-prague .

Ing. Ondřej Felix, CSc.

je jedním z nejzkušenějších IT odborníků u nás. Narodil se 1954 v Praze. Vystudoval obor počítače na Elektronické fakultě ˇVUT v Praze. V minulosti působil například jako vedoucí české pobočky Oracle, jako ředitel této společnosti pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě, jako předseda představenstva Českého Telecomu a jako jeho generální ředitel. Několik let také působil jako president SPIS (Sdružení pro informační společnost). V současnosti je hlavním architektem českého e-governmentu na Ministerstvu vnitra ČR. Tato architektura začíná návrhem zákonů. Ondřej Felix je spoluautorem většiny těch, jež se e-governmentu a digitálních dokumentů týkají.

Ing. Zdeněk Pilz

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. V září 2012 se stal generálním ředitelem společnosti ARBES Technologies, předního evropského dodavatele softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví. Předtím působil na pozici ředitele společnosti Oracle Czech, kde se zasloužil především o hladkou integraci společnosti Sun Microsystems, kde od roku 2004 zastával post generálního ředitele pro Českou republiku. Před tím pracoval v IBM. Je místopředsedou představenstva ICT unie (dříve SPIS), současně je zapojen v dalších aktivitách jako je Americká obchodní komora, Prague Business Club a nadace Srdce na dlani.

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Vystudoval obor Automatizované systémy řízení výrobních procesů na strojní fakultě VŠSE Plzeň. V současnosti přednáší na VŠE Praha, na fakultě informatiky a statistiky a dále na ZČU Plzeň na fakultě strojní.
Zaměřuje se na podnikové informační systémy, ERP systémy, optimalizace podnikových procesů a celkově na aspekty inovací informačních systémů podniků, včetně trendů označovaných jako průmysl 4.0

Syndikovat obsah