Lidé

David Melichar, PhD.

David Melichar je absolventem Strojní fakulty Západočeské Univerzity v Plzni, specializace „Průmyslové inženýrství a management“. Více jak 16 let se věnuje strategickému řízení, organizačnímu, procesnímu a výkonnostnímu řízení jako konzultant i jako ředitel společnosti CORTIS Consulting. Specializuje se na řízení na bázi služeb (Service-Oriented Management), kde se zařadil mezi hlavní průkopníky toho směru v České republice. Je hlavním architektem rámce CorSet Framework. V roce 2011 obdržel prestižní Národní ceny Slovenské republiky za odborný příspěvek Zabudnite na procesy, venujte sa službám!

Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Původním povoláním architekt domů nyní architekt chytrých organizací, hlavní konzultant firmy A-21, zakladatel neformálního sdružení pro controlling služeb ve veřejné správě.
 

Ing. František Troják

V době konání semináře byl tajemníkem Městského úřadu Milevsko, realizátorem projektů chytrého úřadu města Milevsko.

M. Ješuta, M. Tajtl

  Oba řečníci se problematikou eGovernmentu začali zabývat během studií na VŠE. Vytvořili metodiku pro hodnocení efektivity elektronických služeb veřejné správy. Tuto metodiku společně rozvíjeli v rámci mediálního projektu Restart, kde se věnovali analytické činnosti nad možnostmi rozvoje českého eGovernmentu v celé jeho šíři. V současné době pracuje M. Ješuta jako nezávislý konzultant v IT a M. Tajtl je administrátorem kontrolního SW v České obchodní inspekci.

Ing. Kateřina Schön

 

JUDr. Jaroslav Strouhal

  

I. náměstek generálního ředitele ÚZSVM, současně ředitel územního pracoviště v hl. městě Praze a řídí útvary Ústředí zabezpečující fungování ÚZSVM jako celku. Zastupuje generálního ředitele ÚZSVM v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

Ing. Miloslav Vaněk

 

Generální ředitel ÚZSVM, vedoucí této organizační složky státu. Řídí ÚZSVM a v plném rozsahu odpovídá za jeho činnost. Přímo řídí svého I. náměstka, ředitele územních pracovišť a další vedoucí zaměstnance, kteří spadají do jeho přímé řídící působnosti.

Syndikovat obsah